Otázka v sekci Chcete se zeptat

Škody způsobené svévolným zasahováním do společných prostor

V domě máme několik majitelů, jež svévolně zasahují do společných prostor (zabírají je svými věcmi, znemožňují přístup ostatním nebo si je v případě dvora upravují dle svého). I přes naše opakovaná upozornění poškozují nedokončené dílo (zateplení domu a novou elektroinstalaci) a hrozí nám, že přijdeme o záruky na dílo. Celé společenství musí platit za nápravy jejich nepovolených a nechtěných úprav. Co s tím jako výbor můžeme dělat?

Jana Lauseckerová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody