Otázka v sekci Chcete se zeptat

Souběh funkce člena statutárního orgánu BD a zaměstnance

Členové družstva mají právo kandidovat do volených orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise.
Jak je tomu třeba v případech, kdy člen družstva je také i zaměstnancem družstva? A co v takových případech, kdy se rozhodnou do představenstva kandidovat ředitel družstva, jeho náměstci a například ještě vedoucí sekretariátu ředitele? Je i jejich zvolení do statutárního orgánu (jsou-li členy družstva) možné? Vzhledem ke vztahu vzájemné podřízenosti a nadřízenosti z pracovně právního vztahu a existenční závislosti na příjmu z pracovního poměru se jeví jako možné riziko, že by mohli být z titulu této závislosti při rozhodování ve funkci člena představenstva motivováni či jinak ovlivňováni svým nadřízeným. Od členů představenstva zřejmě lze očekávat, že budou funkci vykonávat nejen kvalifikovaně, zodpovědně a s péčí řádného hospodáře, ale i svobodně a nezávisle bez obav, např. z možné ztráty zaměstnání apod.
Jak je tomu např. u členů kontrolní komise? Ta je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a všech jeho orgánů a na ostatních orgánech družstva má být nezávislá. Případné zvolení kandidátů, kdy by mělo dojít k souběhu funkce člena kontrolní komise a zaměstnance se jeví již z prvního pohledu pro správné fungování tohoto orgánu jako nežádoucí pro závislost zaměstnanců na vedení družstva. Jak by bylo vhodné upravit ve stanovách družstva podmínky členství v představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva, aby byly vytvořeny podmínky pro nezávislé jednání členů těchto orgánů? Děkuji za odpověď.

Luboš Hlavsa

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody