Otázka v sekci Chcete se zeptat

Soudní vyklizení bytu – co dále s movitými věcmi?

Dovoluji si vás požádat o postup a stanovisko k níže uvedenému dotazu:
Pravomocným rozsudkem bylo nařízeno povinnému vyklizení bytu, což dobrovolně neprovedl. Následovala žaloba na výkon rozhodnutí vyklizením bytu a na základě pravomocného usnesení soudu byl výkon rozhodnutí vyklizením bytu proveden. Tohoto výkonu vyklizením se povinný nezúčastnil a žalobci/oprávněnému není znám jeho pobyt. Výkon vyklizením, byl proveden za účasti soudních úředníků, policie a zástupců žalobce/oprávněného.
O zabavených movitých věcech byl proveden řádný soupis a movité věci byly odvezeny a uskladněny samostatně ve skladovacích prostorách žalobce/oprávněného. Byt i movité věci byly ve velmi zanedbaném stavu, vše plesnivé a zapáchající. Náš dotaz zní, jak postupovat ve věci uskladněných věcí, zda je žalobce může zlikvidovat na náklady a nebezpečí povinného a v jaké lhůtě? O případném prodeji není možné uvažovat, vzhledem ke stavu věcí. Jsou uskladněny od ledna 2019 a značně zapáchají a plesnivějí. O pobytu povinného nám není nic známo. Děkuji vám předem za odpověď ve věci.

Drahomíra Dučáková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody