Otázka v sekci Chcete se zeptat

Spára mezi dvěma sousedícími panelovými domy

Z důvodů výškového rozdílu mezi dvěma panelovými domy /celkem blok obsahuje 5 domů/, vznikla mezi dvěma sousedními domy spára /mezera mezi panely/, která byla zachována i při zateplení domů polystyrenem. V důsledku této spáry /vznikající vlhkostí/ se však v jejím okolí uchytily řasy /plíseň/, což resultovalo ve znečištění fasády a i dočasnému uhnízdění netopýrů.
Rádi bychom spáru na severní straně utěsnili, avšak sousední dům je zásadně proti, což zdůvodňuje potřebou odvětrávání. Prosíme o názor, zda-li opravdu spára musí větrat /protější spáru na jižní straně chceme ponechat bez utěsnění, případně i nabízíme dodatečné odvětrání spáry na jejím horním konci nahoře u střechy/. Dále prosíme o sdělení postupu vůči sousednímu domu /dosud ve správě SBD/, např. ve smyslu nečinnosti, čímž způsobuje škodu druhému a také i sobě.

Václav Jirák

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody