Otázka v sekci Chcete se zeptat

Splátky úvěru SVJ a změna vlastnictví BJ

V roce 2014 bylo provedeno zateplení našeho domu, které se uhradilo z úvěru. V případě převodu jednotky by si měl prodávající od SVJ vyžádat potvrzení o výši dluhu, který přechází na nabyvatele. Pokud si prodejce nevyžádá nebo nepředá toto potvrzení kupujícímu, tak kupující nebude informován o tom, že SVJ splácí úvěr a může namítat, že nebyl obeznámen, prokazatelně nevěděl o úvěru a nemá povinnost přispívat na splátku úvěru.
Otázky: Mělo by SVJ vymáhat příspěvky na splátku úvěru po novém vlastníkovi nebo po bývalém vlastníkovi? Připadá podíl na nesplacené části úvěru na bytovou jednotku nebo je to dluh člena SVJ. Pokud je tento dluh spojen s členstvím převádí se i bez předložení potvrzení automaticky na nového člena i když s tím nový vlastník nesouhlasí? Jak by mělo SVJ postupovat nebo jaké opatření by mělo přijmout, aby se vyhnulo případným sporům?

Eva Černá

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody