Spor o správnost vedení účetnictví

Dostala jsem se do vážného sporu s naším správcem (vede účetnictví) a členy výboru (jsem předsedkyně). Důvodem je správnost vedení účetnictví a na jeho základě sestavení účetní závěrky. Jako jediná žádám účtování o majetku SVJ. Správce to odmítá a výbor považuje jeho tvrzení za pravdivé. Prý SVJ nemůže mít majetek a veškeré platby členů jsou "dlouhodobé zálohy". Závěrka podle mne nesplňuje literu zákona, neodpovídá skutečnosti a nelze podle ní činit hospodářská rozhodnutí. Jak věc mohu řešit? Děkuji za odpověď.

Dagmar Hlávková