Otázka v sekci Chcete se zeptat

Sporný bod ve stanovách?

Dobrý den,
v březnu tohoto roku si naše SVJ odsouhlasilo znění stanov dle NOZ. Znění stanov jsme věnovali spoustu času a spolupracovali jsme s advokátní kanceláří, která nám stanovy revidovala a upravovala, a též jsme pracovali s metodickým pokynem od právního oddělení našeho správce.

Letos v červnu jsme připravovali podklady pro revitalizaci našeho domu (zateplení a sanace fasády) a také podklady k čerpání úvěru. Při této činnosti jsme narazili na sporný bod v našich stanovách, a to u hlasování.

V našich stanovách máme uvedeno:

5) Souhlas všech členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o

a) změně účelu užívání domu a jednotky

b) změně velikosti podílů všech vlastníků jednotek na společných částech domu

c) změně stavby a jednotky domu

Bylo nám řečeno, že takto formulovaný bod zakládá na rozporný výklad a budeme mít s ním solidní problémy, a to nejen v případě zateplení, neboť změnou dokončené stavby dle stavebního zákona je

1) nástavba, kterou se stavba zvyšuje 2) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. 3) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

To znamená, že dle našich stanov veškeré úpravy domu musí odsouhlasit 100 % vlastníků. Při úpravě tohoto bodu jsme nepředpokládali spojitost se stavebním zákonem a ani jsme na to advokátní firmou nebyli upozorněni. Tento bod jsme zamýšleli, že je třeba souhlas všech vlastníků, pokud by se stavebně měnil dům ve smyslu přístavby či bourání. Hlavní úmysl byl také zabránit vlastníkům stavební úpravy jednotky – zásahy do nosných konstrukcí a společných částí (měli jsme případ, kdy vlastník provedl nepovolené úpravy a sehnal ¾ podpisů všech vlastníků a stavba byla dodatečně stavebním úřadem povolena).

Prosím o Vaše vyjádření k tomuto problému a v případě, že je náš bod ve stanovách špatně formulovaný, prosím o informaci, jak můžeme postupovat pro úpravu tohoto bodu.

Děkuji.
Lenka Hospodarzová, předsedkyně výboru

Sporný bod ve stanovách?

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody