Otázka v sekci Chcete se zeptat

Stanovy vs. vedení účetnictví

Naše SVJ má 4 samostatné vchody. Ve Stanovách máme uvedeno, že účetnictví má být vedeno na jednotlivé domy, správce účtuje vše dohromady pro všechny vchody, to znamená, že pokud je oprava provedena pouze v jednom vchodu např. oprava dveří do sklepa, účtuje se to všem 4 domům. Sdělil nám, že máme špatné Stanovy, že to jinak účtovat nelze. Při schvalování Stanov však žádné námitky z jeho strany nebyly vznesené, přestože má v těchto domech bytové jednotky (družstevní byty). Kdo má tedy pravdu my nebo správce (družstvo)?

Dagmar Valová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody