Otázka v sekci Chcete se zeptat

Starý nábytek ve společných prostorách

Jako předsedkyně SVJ mám problémy s jednou majitelkou bytu, která opakovaně ukládá do společných prostor starý nábytek a jiné věci, které se jí do bytu nehodí. Samozřejmě je toto v zápise požárního technika a já nevím, zda-li můžeme tyto věci odvézt na skládku. Na shromáždění SVJ jsme jako výbor dostali plnou moc k tomu, abychom po předchozím písemném vyzvání, pokud dotyčná nebude reagovat, už bez prodlení tyto věci vyvezli na skládku. Tato naše spolubydlící nereaguje ani na naše písemné výzvy, ani na výzvy právníka. Jelikož se názory právníku rozcházejí, prosím, abyste nám jako výboru poradili.

Marie Vyhlídalová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody