Otázka v sekci Chcete se zeptat

Štěkání psa a domovní řád

V našem domě bydlí v pronajatém bytě partner se slečnou, která má psa. Když ráno odchází do práce, pes zůstává v bytě. Ten začíná štěkat a štěká do doby, než se někdo vrátí zpět do bytu z práce. Štěkání obtěžuje vlastníka, který bydlí pod tímto bytem. V domovním řádě máme uvedeno, že vlastník bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. Sdělte mi, prosím, jak se máme zachovat v tomto případě.

František Neumann

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody