Otázka v sekci Chcete se zeptat

Štěkot psa ruší ostatní obyvatele domu

V pronajatém bytě bydlí partner se slečnou, která vlastní psa, který zůstává v bytě, když oni odchází do práce. Pak začíná pes štěkat a štěká do té doby, než se zase z práce vrátí. Pod nimi bydlí vlastník, kterého tento štěkot velmi ruší. Podle domovního řádu vlastník bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. Dále nájemníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajištující ostatním vlastníkům výkon jejich práv. Tolik z domovního řádu. Sdělte mi prosím, jak máme v této věci postupovat.

František Neumann

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody