Otázka v sekci Chcete se zeptat

Střet zájmů?

Obracím se na Vás s laskavou žádostí o vyjádření k záležitosti, kdy se výbor SVJ rozhodl prodat dlužnou částku vlastníka SVJ specializované společnosti, ve které je jednatelem člen výboru SVJ, který bude údajný dluh vlastníka prodávat. Skutečnost, že jednatelem této společnosti, které bude dluh prodán - možná ani není dluhem - je člen výboru, o čemž nejsou a nebyli členové SVJ informováni, by mohl být dle mého názoru střetem zájmů. Co myslíte vy?

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody