Otázka v sekci Chcete se zeptat

Subjekty povinně se zapisující do veřejných rejstříků

Zaznamenal jsem nějaký rozruch ohledně subjektů, které se povinně zapisují do veřejných rejstříků (tedy včetně obchodních korporací, t.j. i s.r.o., do obchodního rejstříku).
Souvisí to s aplikací zákona "proti praní špinavých peněz" (t.j. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), který byl novelizován, stejně jako zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb.
Odkazy v textech novel těch zákonů se tak vzájemně prolínají, ale mně z toho plyne, že je povinnost všech subjektů, které tam jsou již zaregistrovány, aby na elektronickém formuláři vydaném ministerstvem spravedlnosti oznámily, kdo je skutečným vlastníkem (to je definováno v § 4 zák. č. 253/2008 Sb.).
Stručně řečeno, kdo ten subjekt skutečně ovládá, ať již formálně, právně, nebo neformálně. Podat toto oznámení musí osoba oprávněná za ten subjekt jednat. Jestli to jde datovou zprávou z toho zákona neplyne (to asi bude řešit ten formulář ministerský).
Toto se má oznámit do konce roku 2018, a v tom případě to bude osvobozeno od poplatků.
Týká se obsah i SVJ (zapsaných v rejstříku společenství vlastníků jednotek)?
"Skutečným majitelem" tam asi bude uveden předseda výboru (jako člen statutárního orgánu, protože u nás nikdo nedisponuje více jak 25% hlasovacích práv nebo není příjemcem alespoň 25% ze SVJ rozdělovaných prostředků).

Agustin Kraus

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody