Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak svolat shromáždění, když není předseda nebo Výbor?

Jak postupovat při svolání shromáždění v případě, že není v SVJ obsazen statutární orgán, ať už předseda společenství nebo výbor společenství, např. v důsledku úmrtí, odstoupení z funkce, vypršení funkčního období, hospitalizace, vyslovení (soudem) neplatnosti usnesení o volbě členů výboru/předsedy apod.
Bude právně čistější postup, aby některý z vlastníků požádal soud o jmenování opatrovníka podle § 165 a § 486 NOZ, který by svolal shromáždění s bodem programu volba členů výboru/předsedy? Protože ale soud může rozhodovat dlouho (možná i rok) a hrozí vznik škody v důsledku ochromení SVJ, je možné postupovat podle § 248 a § 1207, kdy shromáždění svolají vlastníci, kteří mají více než čtvrtinu hlasů? Je v takovém případě nutné, aby tito vlastníci odeslali svůj podnět neobsazenému statutárnímu orgánu a čekali 30 dnů (a po uplynutí 30 dnů svolali), nebo je možné tento krok vynechat a rovnou svolat shromáždění s lhůtou uvedenou ve stanovách? Můžete dále upřesnit, kdo je striktně vzato svolavatel? Je svolavatelem celá skupina vlastníků? Mohou tito vlastníci, kterých může být několik desítek, stanovit zmocněnce, který provede organizační kroky ke svolání shromáždění, rozešle pozvánky, zahájí zasedání a zajistí volbu předsedajícího? Kdo podepisuje pozvánku, všichni tito vlastníci, nebo stačí podpis zmocněnce? Má být přílohou pozvánky svolávací listina s podpisy všech vlastníků majících více než čtvrtinu hlasů?

Jiří Tallich

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody