Teplo a voda

Mám právo vidět náměry tepla a vodoměrů ostatních spoluvlastníků SVJ?

Mojmír Kleiber