Otázka v sekci Chcete se zeptat

Ubytovací služby přes AIRBNB

Ve dvou bytových jednotkách SVJ jsou majiteli bytů provozovány ubytovací služby přes AIRBNB. Vedle vysoké frekvence střídajících se turistů, volného přístupu cizích osob do společných prostor SVJ a rušení nočního klidu bujarými večírky jsou ostatní vlastníci bytových jednotek obtěžováni potulováním turistů po domě, kde hledají pronajaté ubytování apod.
Jaká jsou vhodná a možná opatření ze strany SVJ vůči těmto majitelům bytových jednotek, kteří v domě bez souhlasu SVJ provozují tuto činnost? Jaké jsou perspektivy řešení této situace v následujících letech?

Antonín Mezera

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody