Otázka v sekci Chcete se zeptat

Účast členů a hlasování na zasedání shromáždění VJ

Rád bych využil Vaší nabídky na zodpovězení dotazu z oblasti SVJ, a to k účasti členů a hlasování na zasedání shromáždění vlastníků jednotek "Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, potažmo kterým přísluší počet hlasů odpovídající velikosti jejich podílu na společných částech." .... ze stanov.
Z praxe zasedání shromáždění mám takovou zkušenost, že v rámci projednávaných bodů schváleného programu je následně u každého projednávaného bodu jiný počet přítomných členů (odejdou z místnosti/místa zasedání) a tím se počet hlasů mění až ke stavu, že bod programu nelze projednávat či schválit navržené usnesení, protože "zbývající přítomní vlastníci jednotek - členové již nemají většinu všech hlasů", viz. znění odstavce výše.
Do současné doby jsem nikde nenašel radu, jak tuto situaci řešit, načež se domnívám, že je asi nutné postupovat dle stanov a s tímto postupem členů se smířit. Bohužel dochází k tomu, že důležitý bod programu, který je nutno schválit v zájmu všech vlastníků, např. výši příspěvků do fondu Správy domu a pozemku (bývalý FO) či schválení realizace důležité opravy domu.

Jan Šafrata

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody