Otázka v sekci Chcete se zeptat

Úhrady oprav z dlouhodobé zálohy

Můj dotaz se týká úhrady nákladů na opravy a výměny některých částí z dlouhodobé zálohy (DZ), které jsou dle prohlášení vlastníka ve společné části budovy. Ekonomický a účetní SW, který naše BD používá, veškeré náklady na tyto opravy a výměny rozpočítává na jednotky dle plochy bytu resp. dle podílu jednotky na společných částí budovy. Tak je to údajně u vš ech SVJ a BD. Je samozřejmé, že u oprav střechy, vestibulu, chodeb, elektroinstalace… je to v pořádku. Už se mi to moc nezdá u výměn nebo repasí vodoměrů, výměn stoupacího potrubí kanalizace, vody, plynu. V našem domě jsou byty 1+1, 2+1, 3+1. Tvorba DZ je jednoznačně dle plochy bytů. Proč má byt 3+1 platit za stejný vodoměr, nebo stejnou délku stoupacího potrubí kanalizace, vody, plynu přibližně 2x tolik jako byt 1+1?? Píši úmyslně o stoupacím vedení, jelikož ležaté rozvody je správné hradit dle plochy bytu. Studoval jsem NOZ a Předpis č. 366/2013 Sb., ale nikde jsem se nedozvěděl, že tak jak to děláme naším SW je jediné správné řešení. Navrhoval jsem předsedovi BD, zda není možné tvořit dvě DZ, např. 40% tvorby rovnou ástkou na byt a 60% dle plochy bytu. Potom při úhradě faktury by výbor SVJ určil správci domu (tj. BD), z které DZ se má faktura uhradit. Pravdou je, že menší byty by na to doplácely, ale bylo by to spravedlivé pro všechny byty. Je tato možnost právně schůdná??

T. Ullrich, předseda

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody