Otázka v sekci Chcete se zeptat

Uhrazení nadměrné spotřeby vody

Dobrý den, chtěli bychom poradit ve věci platby za neúměrnou spotřeby vody v jedné bytové jednotce, která bude přičtena na vrub celého SVJ (coby plátce vodného).
V roce 2016 proběhla v našem domě rozsáhlá rekonstrukce, jejíž součástí byla i instalace podružných vodoměrů. Na začátku roku 2017 byl proveden opis vodoměrů a zaznamenán počáteční stav v každé jednotce. Po roce následoval druhý opis, aby mohlo být provedeno vyúčtování spotřeby vody za rok 2017. Spotřeba celého domu činila 2 200 m3. Zhruba 1 000 m3 z toho náleží jediné bytové jednotce. Součet všech podružných vodoměrů v bytech přitom odpovídá spotřebě v patním vodoměru domu. Oba opisy z podružného vodoměru jsou zdokumentovány.
Vlastník dotčené bytové jednotky byl na nadměrnou spotřebu výborem SVJ okamžitě upozorněn, s doporučením na prověření WC a bojleru v bytě. Odborník povolaný vlastníkem jednotky neshledal ve spotřebičích ani vedení žádnou závadu. Vlastník nadměrnou spotřebu uhradit odmítá, s odůvodněním, že se jedná o závadu vodoměru. Tomu odporuje fakt, že údaj z patního vodoměru s nadměrnou spotřebou souhlasí. V dotčené bytové jednotce ještě probíhají kontrolní odečty ze strany SVJ, resp. bytového družstva pověřeného správou domu, aby bylo unikání vody prokázáno.
Při řešení celé situace vyšlo najevo, že podružné vodoměry instalované v bytech při rekonstrukci nebyly opatřeny plombou. Firma provádějící rekonstrukci to vysvětlila tím, že plombování neměli ve smlouvě. Nevíme, co říkají v tomto směru vyhlášky - zdali nové vodoměry musí být opatřeny plombou či ne, a zda to může mít vliv na celou záležitost.
Je velmi pravděpodobné, že SVJ spotřebu bude muset uhradit, nejsme si však jisti možnostmi vymáhání částky odpovídající nadměrné spotřebě na vlastníkovi dotčené jednotky.

Jana Jebavá

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody