Úklid sněhu kolem domu

Pro úklid sněhu kolem našeho domu (nejedná se o pozemek SVJ, nýbrž pozemek města) jsme sjednali Dohodu o úklidu s jedním členem našeho SVJ. Jakým způsobem by se řešil případný úraz při úklidu sněhu tímto členem SVJ? Jako SVJ máme sjednáno pojištění bytového domu NÁŠ DŮM u ČSOB včetně pojištění odpovědnosti.

Stanislava Navrátilová