Otázka v sekci Chcete se zeptat

Umístění sušáku na vnější konstrukci balkonu

V letošním roce před prováděním zateplení našeho domu /byla jsem členkou Domovního výboru/ jsem se na jednání DV dozvěděla, že při zateplování dojde ke zmenšení balkonu tak, že se tam nevejde žádný sušák, který je k sehnání na trhu - nejmenší rozměr 50 cm /stávající šíře 61 cm a po zateplení 46 cm/. Navrhovaný společný sušák nevyhovoval vlastníkům bytů ve zvýšeném přízemí. Tato situace byla dále řešena, nedošlo však k dohodě a nakonec byl podán nový návrh na výrobu sušáků. Celé léto jsme sušili prádlo v bytech. S nastávajícím podzimním obdobím, někteří vlastníci bytu jsme si připevnili sušáky na zábradlí svých balkonů a po stížnosti naší předsedkyně DV byly rozeslány těmto vlastníkům dopisy, kde na základě - cituji: Dle "Domovního řádu RD-06/2011/ Čl. 7 odst.1). Bydlící nesmí bez písemného souhlasu družstva, respektive společenství vlastníků umisťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu, anténní stožár a podobná jakákoliv zařízení nebo předměty. Bylo zjištěno, že o povolení stavebních úprav - na umístění sušáku nebylo Vámi zažádáno. Tím jste porušila Stanovy společenství vlastníků v Čl. 5 Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování - odst. 2 n).
Dopis končí výzvou k okamžitému odstranění sušáku. Můj dotaz zní: zda pověšení sušáku podléhá stavebním úpravám a zda jsou možné sankce při neodstranění sušáku - viz. topná sezona a možný vznik plísní v bytech. PS. Jedná se o sušáky, které byly demontovány z balkonů, tj. že připevněné sušáky jsou jednotné.

Maria Novotná

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody