Otázka v sekci Chcete se zeptat

Úmrtí (spolu)vlastníka bytu a připravované shromáždění

V minulých dnech zemřeli 2 majitelé bytů (členů společenství). V 1. případě zemřel spoluvlastník (SJM), manžel. V 2. případě zemřel vlastník bytu. Na únor 2017 máme připravené shromáždění, kde se bude přijímat rozhodnutí vyžadující souhlas minimálně 75% VŠECH vlastníků. Do této doby zcela určitě nedojde k změně zápisu v katastru nemovitostí, ani k zahájení dědického řízení. Protože jsme malé SVJ (18 bytů) máme obavy, že nedosáhneme potřebného kvóra pro schválení návrhu.
Moje dotazy:
- může spolumajitelka v 1. případě hlasovat?
- jak uvádět vlastníka v 2. případě (nepočítat do hlasování, jako nepřítomný )?

Pavel Majtán

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody