Otázka v sekci Chcete se zeptat

Úprava stanov podle NOZ vs. ÚMČ

Máme problém se schválením nových stanov, které jsme upravili podle NOZ, ale ÚMČ hlasoval proti, i když měl jeho zástupce na shromáždění plnou moc, v které stojí ..... "hlasovat pro stanovy". Problém je v tom, že jsme nepoužili vzorové stanovy ÚMČ, ale hlavně, ÚMČ požaduje hlasovací kvory vyšší, nad rámec NOZ. Takže, pokud bychom tento požadavek zapracovali do stanov, v budoucnu, pokud by ÚMČ jako jeden z vlastníků (29%) nesouhlasil, nikdy bychom nic neodsouhlasili. Co máme teď dělat?

Milena Šťastná

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody