Otázka v sekci Chcete se zeptat

Úpravy se zásahem do nosných zdí

Vlastník jedné z BJ v našem domě připravuje stavební úpravy, kterými zasahuje do nosných zdí domu. V daném případě potřebuje k těmto úpravám stavební povolení, vč. statického posudku. Do jaké míry potřebuje souhlas ostatních majitelů BJ v domě? Všech majitelů bytů, nebo jen určitého počtu majitelů? Ve stanovách našeho SVJ tato záležitost není konkrétně řešena.

Pavel Srp

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody