Otázka v sekci Chcete se zeptat

Usnášeníschopnost

Většina vlastníků bytů našeho SVJ (společenství vlastníků jednotek) je současně členy stavebního bytového družstva. Tím, že na objektu vzniklo SVJ zanikl orgán družstva - samospráva objektu SO a představenstvem družstva byl ustanoven volební obvod VO, který je tvořen členy zrušené samosprávy SO. Volební obvod VO volí ze svých členů jednoho delegáta pro zastupování členů družstva objektu na schůzích nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů. Otázka zní: Za jakých podmínek účasti členů družstva je schůze volebního obvodu VO usnášeníschopná?

Jindřich Pejchl

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody