Otázka v sekci Chcete se zeptat

Uzavření dodatku ke stávající smlouvě podle GDPR?

V poslední době se hodně hovoří o GDPR. V této souvislosti se chci zeptat, zda musí naše SVJ v návaznosti na článek 28 nařízení EU 2016/679 a zákona 101/2000 Sb, uzavřít novou smlouvu či dodatek ke stávající Smlouvě o poskytování odborných služeb v oblasti účetnictví a správy bytového domu, ve které se poskytovatel bude zavazovat, že bude pro SVJ zpracovávat osobní údaje, k nimž získá poskytovatel přístup s cílem dostát všem povinnostem plynoucích z nařízení EU?

Miloň Měkota

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody