Otázka v sekci Chcete se zeptat

Věcné břemeno

Zaujala mne Vaše odpověď ohledně věcného břemene. Domnívám se, že to, co v odpovědi navrhujete, není konformní a že by se to mělo řešit systémově, například úpravou zákona, neboť řada věcí dnes značně ztěžuje fungování SVJ. Uvedu příklad našeho SVJ. V domě je budována předávací stanice tepla, která je v majetku dodavatele tepla. Je v místnosti, která je společným prostorem. To je popis. Energetický zákon ukládá, že pro toto zařízení je nutné definovat věcné břemeno. Jinou variantu nepřipouští! Žádný z vlastníků na sebe věcné břemeno samozřejmě nevezme. Jak to tedy řešit? Prý dočasně můžeme dát souhlas s umístěním, ale ve velmi krátké době musíme vyřešit věcné břemeno. Dokonce nám bylo sděleno, že můžeme být sankcionováni, pokud to nesplníme.

Jiří Vojta

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody