Otázka v sekci Chcete se zeptat

Velké stavební úpravy – většina vlastníků nesouhlasí

Jsme 12 ti podlažní panelový dům s 54 bytovými jednotkami, který byl postavený v letech 1960 až 1961 z panelů typové řady T06B, v Brně. V těchto dnech dostali všichni vlastníci bytových jednotek Oznámení od Stavebního úřadu o zahájení stavebního řízení, které bude probíhat ve dvou bytových jednotkách, které vlastní jeden majitel. Rozsah stavebních prací je mimo běžný rámec, v dřívějších letech povolovaných stavebních úprav v rámci GO bytů. Nový majitel chce ve svých bytech předělávat velikosti jednotlivých pokojů; tzn. dojde k vyřezávání celých panelů a jejich posunutí, nebo jejich nahrazení sádrokartonem na posunutých místech. Asi 95% obyvatel domů s tak velkou rekonstrukci nesouhlasí a je rezolutně proti, protože má velkou obavu, že bude narušena stabilita celého domu, popřípadě, že dojde k jeho popraskání, nebo i ke zřícení.
Podotýkám, že v domě je ještě 18 bytů, které jsou ve vlastnictví SBD Družba Brno, které je též účastníkem stavebního řízení.
Výbor SVJ dal vlastníkovi předběžný souhlas k těmto úpravám již 14.8.2018, ale na vědomí ostatním vlastníkům až 8.11.2018 spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení.
MŮJ DOTAZ ZNÍ: jak v této věci máme postupovat, když:
1. vlastník, který chce rekonstrukci provádět, nechce změnit znění rozsahu žádosti o stavební povolení
2. ostatních 52 vlastníků bytových jednotek s tímto rozsahem stavebních prací nesouhlasí.

Ladislav Nestrojil

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody