Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vlastní plynová kotelna

Ekonomická studie je jasná: při započtení všech (i režijních) nákladů provozu kotelny lze čekat roční úsporu min. 40%.
A. Jaké jsou šance (a jaké zkušenosti) se:
-získáním souhlasu orgánu pro čistotu ovzduší (životní prostředí)?
-odpojením od centrálního zdroje tepla
-a tedy získáním stavebního povolení?

B. Nevím si rady se získáním autorizované osoby pro zařizování a vedení stavby. Zatím všichni dotázaní mají požadavek, aby dodávku realizovala jmenovaná (jejich) firma. Nikdo také negarantuje úspěšnost řízení (viz. bod A).

Stanislav Janda

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody