Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vlastníci větších bytů uhradili podstatnou část nákladů za výměnu vodoměrů vlastníkům menších bytů…Co s tím?

Dobrý den, v domě máme byty různých velikostí od 0+1 až po 3+1. Příspěvky na správu domu a pozemku se platí podle velikosti bytů. V prohlášení vlastníka máme uvedeno, že do vybavení bytu, mimo jiné, patří vodoměry na TUV a SV. Znamená to tedy, že vodoměry jsou ve vlastnictví vlastníka bytu. Výbor SVJ nechal vodoměry vyměnit, aniž by o výměně bylo hlasováno na shromáždění vlastníků. Údajně je to věcí výboru. Staré vodoměry byly demontovány a odvezeny firmou, která výměnu prováděla. Náklady na výměnu vodoměrů byly uhrazeny z příspěvku na správu domu a pozemku. Tím se stalo, že vlastníci větších bytů uhradili podstatnou část nákladů za výměnu vodoměrů vlastníkům menších bytů, neboť cena vodoměrů včetně demontáže a montáže je u všech bytů stejná. Taktéž pří revizi společného plynového zařízení se proplácí revize plynových sporáků, které jsou rovněž v majetku vlastníků jednotlivých bytů. Znění Energetického zákona, ani text vyhlášky č. 85/1978 Sb. nejsou brány v potaz. Znamená to tedy, že peníze určené na správu domu a pozemku jsou bez souhlasu vlastníků jednotlivých bytů použity na zhodnocení majetku, který není společnou částí domu. Výbor SVJ tvrdí, že tak je to správné a odvolání se nebojí, protože není žádný zájemce, který by je nahradil. Kdo tedy nese odpovědnost za škody takto vzniklé a jak se domoci nápravy?

Petr Dobeš

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody