Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vlastník sám vyměnil okno, teď je jiných rozměrů

Vlastník jednotky v domě společenství vlastníků stavebně zasáhl do společných částí domu. Bez souhlasu společenství vyměnil okno, které je jiného tvaru. Výbor zaslal vlastníkovi jednotky doporučený dopis, ve kterém požaduje uvedení do původního stavu, tak aby byl zachován jednotný vzhled, vlastník nereaguje.
Souvislosti:
1. Dle prohlášení původního vlastníka budovy bylo společnými částmi domu mj. stanoveno obvodové a nosné zdivo, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, okna a dveře společných prostor.
2. Dle zákona 89/2012 Sb., § 1160, odst 2 jsou společnými vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
3. Dle nařízení vlády 366/2013 Sb, §5, odst 1d jsou společnými částmi domu zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
4. Dle stanov Společenství vlastníků, schválených shromážděním vlastníků člen společenství vlastníků má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části domu, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
Jak máme dále postupovat?

Vlastislav Navrátil

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody