Otázka v sekci Chcete se zeptat

Volba nových orgánů SVJ a funkční období

Dobrý den, jsou-li nově voleny orgány SVJ (výbor i kontrolní komise), mohou o sobě kandidáti hlasovat, nebo se musí zdržet hlasování? Pokud kandidáti zastupují na shromáždění současně některého z členů SVJ mohou hlasovat o sobě pouze za zastoupeného?
Podle původních stanov bylo funkční období členů výboru 3 roky. Podle nových stanov (podle NOZ) je funkční období 4 roky. Jak se počítá? Podle nových nebo starých stanov byli-li členové zvolení v době účinnosti původních stanov?

Helena Sosnová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody