Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vrácení části finančních prostředků vlastníkům BJ

Jako společenství vlastníků máme na kontě u banky určitou sumu peněz. Tyto finanční prostředky nemáme v současné době jak smysluplně utratit, protože za dobu trvání společenství se nám povedlo provést základní opravy domů (opravit střechy, opravit izolace, vyměnit okna, vyměnit stoupačky apod.). Zrodil se proto nápad část peněžních prostředků z bankovního účtu vrátit podle podlahové plochy vlastníkům bytových jednotek. Na účtě bychom přitom ponechali cca 800 tis. Kč, což považujeme za dostatečnou rezervu pro zaplacení nějakého havarijního stavu. Jsme pochopitelně i pojištěni.
Vycházíme z úvahy, že fin. prostředky na účtě u banky jsou vlastnictvím vlastníků bj. a že Společenství, resp. výbor je pouze obhospodařuje v souladu se stanovami, příp. dle usnesení shromáždění. Pokud by tedy shromáždění nadpoloviční většinou přítomných vlastníků rozhodlo, že z fin. prostředků u banky vrátí vlastníkům nějakou část, bude toto usnesení platné a nebude odporovat nějakým zakonným ustanovením?
Jsou členové kontrolní komise odpovědni celým svým majetkem za škody, které výbor společenství
svým jednáním v rozporu se zásadou řádného hospodáře Společenství způsobí? Tak jak jsou odpovědni
členové výboru? Členové kontrolní komise nerozhodují (a mnohdy ani nevědí o čem výbor rozhodl) o výda-
jích společenství, rozhodnutí výboru nemohou nijak ovlivnit. Je nějaká možnost jak se příp. odpovědnosti
za špatné rozhodnutí výboru zbavit?

František Lhoták

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody