Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výbor je nespokojen – lze vyvolat opětovné jednání s firmou?

Dobrý den, jsem členem výboru SVJ a dnes jsme měli schůzi. V loňském roce probíhalo zateplení fasády - revitalizace. Ve smlouvě bylo zakotveno penále. Stavba se protáhla díky mnoha vlivům (počasí, budky na rorýse, apod.). Po schůzce s majitelem firmy za účasti stavebního dozoru bylo uznáno zpoždění 8 dnů a stanovena suma penále. Stavba byla předána a faktury řádně uhrazeny. Členská schůze je ovšem nespokojena a myslí si, že jsme měli požadovat penále za více dnů a firmě „neuznat ani den navíc“. Lze rozhodnutí výboru revokovat a dá se vůbec znovu vyvolat jednání s firmou o výši penále? Jaké jsou možnosti výboru SVJ v tomto případě?

Julius Kolín

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody