Otázka v sekci Chcete se zeptat

„výbor nebo předseda společenství vlastníků“

Výbor našeho SVJ připravuje - v souvislosti s volbou nového statutárního orgánu "předseda společenství vlastníků" - změnu stanov formou dodatku ke stávajícím stanovám, ve kterém uvádí změnu stávajícího textu "(1) b) výbor" (v odstavci "statutární orgány společenství vlastníků") na znění:
"Upravuje se odstavec (1) b) takto: výbor nebo předseda společenství vlastníků (dále jen "předseda společenství") pokud není volen výbor." A dále do stanov vkládají za každé slovo výbor "nebo předseda společenství vlastníků" (slovo výbor se ve stanovách opakuje celkem 32x).
Já považuji takto provedenou změnu za "velký" rozpor se současnou právní úpravou, konkrétně (§ 1205 odst.1, o. z.), místo přísnějšího výkladu zákona volí ustanovení opačné.
Pokud tento přinejmenším laxní přístup zobecním, pak v tomto duchu je možné kdykoliv v SVJ a to např. statutárním orgánem doslova "ohýbat a kroutit" ve prospěch někoho jakékoliv ustanovení stanov, neřkuli o rozpor se zákony. Snažně Vás proto prosím o stanovisko k uvažované změně stanov ..... "Upravuje se odstavec (1) b) takto: výbor nebo předseda společenství vlastníků (dále jen "předseda společenství") pokud není volen výbor." Předem Vám děkuji za odpověď.

Jan Šafrata

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody