Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vymahatelnost placení pravidelných měsíčních záloh

Dobrý den, dovoluji si využít Vaší právní poradny k položení otázky na vymahatelnost placení pravidelných měsíčních záloh.
K otázce neplatičů a vymáhání jejich dluhů je k nalezení mnoho právních rad, avšak zatím jsem nenašel jasné vyjádření k tomu, v kterém okamžiku pohledávka vzniká - zda je pohledávkou až nezaplacený rozdíl mezi celkovými přijatými zálohami v zúčtovacím období a vyúčtováním celkových nákladů, nebo je pohledávkou již nezaplacená měsíční záloha.
V našem případě volí jeden z vlastníků již od roku 2009 let strategii, že na začátku roku zaplatí jednorázově zhruba polovinu celkového ročního objemu předepsaných příspěvků na správu a záloh na služby. Po obdržení vyúčtování pak zašle výboru jeho reklamaci s dovětkem, že vadné vyúčtování není splatné jako celek. Na odpověď pak reaguje nesouhlasně a společenství je nuceno nedoplatek na vyúčtování vymáhat soudně, zatím bohužel bez pravomocného rozsudku. Společenství se tak rok od roku hromadí vnitřní dluh.
Vznik dluhu by se eliminoval, pokud bychom byli schopni vymoci od vlastníka plnou výši záloh a on by byl nucen se sám obrátit na soud se svými námitkami k vyúčtování.
Otázka tedy zní: může společenství soudně vymáhat jako pohledávky neuhrazené měsíční zálohy na příspěvky na správu domu a na služby před jejich vyúčtováním?

Michal Bursa

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody