Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výměna balkónů

V domě SV mají někteří vlastníci balkón přístupný jen z jejich bytu. Podle původního prohlášení
vlastníka (SBD) jsou tyto balkóny příslušenstvím bytů, bez započítání jejich plochy do celkové
plochy bytové jednotky. V příštím roce chceme dům zateplovat a staré balkóny nahradit novými. Protože většina vlastníků jsou senioři a nemají na to prostředky, změníme postupem podle § 1169 a § 1220 prohlášení tak, že balkóny se stanou společnou částí (s tím, že budou vlastníkům přilehlých bytů svěřeny do výlučného užívání) a SV bude moci jejich výměnu hradit z dlouhodobé zálohy. Potud je vše jasné, ale jeden vlastník nesouhlasí s určením (převedením) jeho balkónu do společných částí, což je jeho plné právo a my to budeme respektovat, ale nechce ani hradit výměnu balkónu (když tedy zůstane příslušenstvím jeho bytu). Z bezpečnostních ani z estetických důvodů není možno tento starý balkón ponechat bez náhrady novým.
Poradíte nám, prosím, jak tuto zapeklitou situaci řešit? Nechat vlastníkovi jeho původní balkón
(vzhled domu po zateplení!!!, bezpečnostní důvody!!)? Sundat původní balkón a bez právně závazného příslibu úhrady jeho ceny mu jiný neosadit? Nebo výměnu balkónu provést a pak soudní cestou (bezdůvodné obohacení) se domoci vynaložených prostředků?

Vladimír Šámal

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody