Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výměna komínových vložek

V současnosti probíhá v našem domě výměna Al komínových vložek za nerezové. Al vložky byly instalovány dlouho před převodem bytů do soukromého vlastnictví a vznikem společenství vlastníků. V době převodu bytů byly jediným zdrojem ohřevu teplé vody průtokové ohřívače plynu. Za dobu trvání společenství nebyla schválena žádná změna ve způsobu ohřevu vody. Někteří vlastníci si individuálně, bez souhlasu společenství, pořídili elektrické ohřívače vody. Tito vlastníci nyní požadují kompenzaci, jelikož u nich nedošlo k výměně komínových vložek. Mají na tuto kompenzaci nárok?

Lubomír Stavěla

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody