Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výměna oken v bytě – paragrafy?

Dobrý den, prosím o právní posouzení našeho problému: majitel bytu podal na výbor SVJ žádost o výměnu nevyhovujících oken ve svém bytě. Odvolává se na Nař. vlády č. 366/2013 Sb. § 5 (1) d), kde se uvádí, že okna jsou společnou částí domu. Dále se odvolává na Zákon č. 89/ 2012 Sb. Pododdíl 5 : Správa domu a pozemku, §1189 (2) : "Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku." Děkuji za odpověď, jak se máme zachovat.

Marie Kotlánová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody