Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výměna svorek v rozvodech – spravedlivá platba za výměnu?

Jsme velké společenství, 3 domy o 72 bytových jednotkách. Máme tři vchody, byty jsou různě velké a navíc jinak technicky vybavené. Na patře jsou 3 byty, 2 byty mají jednofázové rozvody, třetí byt má třífázový rozvod a nemá plynové připojení. To jsem ještě nebyla předsedkyní, něco se provádělo na plynovém přívodu, úpravy platili i lidé, kteří nejsou připojeni k plynovému rozvodu. Správce domu mně sdělil, že dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb musí platit i majitelé bytů, kteří nemají v bytě plyn - podílí se na platbě ve společných prostorách. Společné prostory jsou součásti domu. Myslím si, že pokud nemají plyn ve svém bytě, neměli by platit opravy týkající se plynových rozvodů.
Na chodbě za elektrickými rozvody je bytový jistič, dále elektroměr k bytu a nakonec svorky. Dále pokračují rozvody z chodby do bytu. Nyní se mi stalo, že jsme měnili svorky v rozvodech. Byty s třífázovým rozvodem mají čtyři svorky, byty s dvoufázovým rozvodem mají pouze dvě svorky. Chtěla jsem, aby každý byt zaplatil své svorky. Společné rozvody a svorky k ostatním společným odběrům jsem chtěla rozpočítat na jednotlivé byty. Správce mi sdělil, že se budou všechny svorky rozpočítávat na všechny majitele. Připadne mně, že by se mělo přihlížet k rozlišení rozvodům. Platba by měla být podle fázového odběru, byty s jednofázovým odběrem, nemohou používat výhod třífázového rozvodu (např. indukční sporáky), tak proč by měli platit za výměnu svorek, které jsou určeny pouze pro třífázový rozvod? Prosím o vyjádření k našemu případu.

Milena Seidlerová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody