Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výměna zábradlí lodžií domu

Jedná se o byt. lodžie v domě se 38 BJ, které jsou v Prohlášení zapsány jako součást byt.jednotky, přičemž se plocha lodžie nezapočítává do plochy bytové jednotky. Z celkového počtu bytů 38 je 6 byt. jednotek, které lodžie nemají. Vzhledem ke stáří panel. domu /z 50. roku/ musíme provést výměnu ocel. zábradlí lodžií za modernější. Za stávajícího stavu by každý vlastník lodžie musel osobně uhradit příslušný náklad - což není průchodné. Proto chceme provést změnu v Prohlášení vlastníka a provést převod lodžií do společných částí domu s výhradním užíváním lodžie příslušným vlastníkem byt.jednotky. Ke změně je nutné dohoda v písemné formě, s níž nebudou souhlasit vlastníci bez lodžií. Souhlas však vydá většina; bude tato dohoda účinná podle § 1169 NOZ?

Ing. Vladimír Buk

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody