Otázka v sekci Chcete se zeptat

Výměnu vodoměrů

Vážení, dovolte abych Vás z pozice předsedy Společenství vlastníků domu požádal o vyjádření, zda výkladem příslušné vyhlášky je pro výměnu vodoměrů v bytovém domě jednoznačně stanoveno dodržet pravidelnou délku 5 let a v případě přeměření kalorimetrů 4 let?
Naše situace: při porovnání posledního odečtu na patním vodoměru a součtu náměrů na všech vodoměrech v jednotkách byl rozdíl v zanedbatelném objemu 58 m3, tzn. 1,427% z celkové spotřeby vody. Na shromáždění vlastníků, které se konalo 2.10.2016 bylo všemi odsouhlaseno, že nebudeme zatím vodoměry měnit a kalorimetry přeměřovat, což všichni členové SVJ také podepsali. Na posledním shromáždění vlastníků, které se konalo 2.11.2017 bylo projednáno, že pokud to bude nutné, výměnu vodoměrů a přeměření kalorimetrů provedeme v roce 2018. Výboru SVJ bylo současně uloženo rozhodnout v této věci do 3/2018.

Nikolaj Stojanov

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody