Výměra bytu

Započítává se do výměry bytu i "tlouštka" příček? Pokud ano, podle jakého předpisu?

Dagmar Fišerová