Vymožitelnost sankce?

Dobrý den, v nových stanovách máme ujednáno, že pokud vlastník nedorazí na shromáždění, nebo nepředá alespoň plnou moc oprávněné osobě, dostane sankci 1.000 Kč, která bude vymahatelná. Můj dotaz tedy zní, zda toto můžeme opravdu vymáhat, nebo zda je to u soudu nevymožitelné?

Jan Mlčoch / Ota Blail