Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vyplácení odměn prostřednictvím dohody o provedení práce

Pokud statutární orgán SVJ (výbor) vyplácí odměny členům výboru (výše odměn výboru schválena shromážděním) formou dohod o provedení práce uzavřené s jednotlivými členy výboru (sjednaný pracovní úkol - práce spojené s vlastní správou domu a pozemku a vlastní správní činností), je v podmínkách současné platné právní úpravy tento způsob zcela v pořádku a neporušuje žádné ustanovení zákona (či jiné platné podzákonní předpisy)?
Pokud není zcela v pořádku, tak proč ne? A pokud tedy porušuje touto činností výbor nějaké platné zákonné (nebo jiné podzákonné) ustanovení, tak jaké a lze na základě jeho porušování usilovat o změnu v tomto SVJ?
Argumentace výboru je pro většinu vlastníků logická a přijatelná - SVJ ušetří peníze za odvody na zdravotním a sociálním pojištění (vzhledem k výši měsíční odměny členů výboru), které by SVJ platilo při vyplácení odměn (viz. zákon 48/1997 Sb. a zákon č. 187/2006 Sb.).

Karel Filip

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody