Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vyúčtování služeb za rok 2016

Vlastníci by měli obdržet vyúčtování služeb do konce dubna. Na konci dubna jsme měli Shromáždění vlastníků. Nebyli jsme usnášeníschopni a tudíž se neodhlasovala účetní závěrka za rok 2016. Z tohoto důvodu jsme nerozeslali vyúčtování služeb a učinili jsme tak až po opakovaném hlasování minulý týden. Vyúčtování služeb tedy rozešleme vlastníkům tento týden. Je tento náš postup správný a v souladu se zákony? Děkuji.

Milan Miškařík

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody