Otázka v sekci Chcete se zeptat

Vyúčtování za teplo

Jistý vlastník jednotky v našem SVJ je poškozen vyúčtováním za teplo. Jeho byt totiž sousedí se dvěma byty, které nejsou již druhou topnou sezónu vytápěny. Jsme přesvědčeni, že rozúčtování proběhlo vždy v souladu s vyhláškou. To však našemu vlastníkovi nepomůže, neboť částky, jež se vyberou za netopení, se rozdělí všem vlastníkům v SVJ. Jaké máme možnosti, abychom poškozeného vlastníka odškodnili a jak určíme příslušnou částku?

Jan Eichler

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody