Otázka v sekci Chcete se zeptat

Využití elektronického systému pro doručování

Náš správce chce automatizovat posílání nových evidenčních listů, upomínek a vyúčtování služeb a přejít na hybridní poštu České pošty. Funguje to tak, že ze systémů správce se odešle dávka do systému pošty, tam se dopisy vytisknou, zobálkují a odešlou. Je potvrzení z tohoto elektronického systému potvrzením o doručení pro případ soudního sporu?

Petr Pospíchal

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody