Otázka v sekci Chcete se zeptat

Za škodu nájemníka odpovídá vlastník bytu…

Vážení, prosíme o váš názor a radu. Naše SVJ vlastní 101 BJ, včetně několika bytů, jejichž vlastníkem je Městská část Pha 10. Její nájemník se “na černo” připojil na síť domu a způsobil tak SVJ škodu cca 18 000 Kč. Městská část nechce tuto částku uhradit, přestože naše stanovy říkají, že za nájemníka zodpovídá vlastník bytu, zejména za škodu, kterou jeho nájemník způsobí. S nájemníkem uzavřela nájemní smlouvu městská část a SVJ nebyla s nájemníkem v žádném právním vztahu.

Zdeňka Macháčková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody