Otázka v sekci Chcete se zeptat

Za tříčlenný výbor nebude v květnu 2018 náhrada – co dál?

Jsme SVJ, kde máme tříčlenný výbor ve stanovách - v posledním půl roce jsme se fakticky rozpadli - místopředseda a člen výboru prodali byty a jsou vedeni v rejstříku pouze z povinnosti, protože není náhrady. Veškerou práci včetně technické správy domu, která je dle rozhodnutí schůze z minulých let náležitostí výboru, dělám já. Já se budu stěhovat do Prahy cca za tři měsíce a na květnové schůzi 2018 budeme všichni rezignovat. Ve stanovách máme v článcích týkajících se výboru uvedeno, že členem výboru mohou být pouze fyzické osoby. Jelikož nikdo v domě do výboru jít nechce, tak ani po květnové rezignaci nebude mít nikdo z nás za sebe náhradu. To je bohužel realita. A moje otázka prosím zní? Zda odpovídám jako řádný hospodář dle ObčZ až do okamžiku, kdy to na někoho předám a někdo to převezme, anebo je tam nějaká lhůta po rezignaci, kdy moje povinnosti musí převzít “chtě nechtě” shromáždění vlastníků? Mám různé informace, někdo tvrdí, že za to odpovídám dle znění v obč. zákoníku maximálně dva měsíce po rezignaci, a někdo mi říkal, že dokud nebude zvolen nový výbor, tak za to stále ručím a nemohu například neplatit faktury adresované SVJ a dostat dům do stavu odpojení vody, tepla atd.

Vladimír Zdražil

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody